Giới thiệu

Trang chủ

Trải qua những năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng đã có những bước phát triển không ngừng trong việc Tư vấn, dịch vụ về kỹ thuật môi trường, Tư vấn dịch vụ chuyển giao công nghệ,… Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng với bề dày kinh nghiệm cùng Chứng chỉ phòng thử nghiệm môi trường – VILAS968 , Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường -VIMCERTS 185…

Sứ mệnh của chúng tôi

“Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một Công ty Môi trường với khẩu hiệu “CHÍNH XÁC- TRUNG THỰC – CÔNG MINH – AN TOÀN” nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

Phân tích môi trường

Điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường như: Không khí (Khí thải và không khí xung quanh), đất, Nước,..

Tư vấn môi trường

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tìm cách khắc phục các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ đã cung cấp .

Xây dựng hệ thống xử lý

Cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện... hệ thống xử lý nước thải Công nghiệp, sinh hoạt....Hệ thống xử lý khí thải, tiếng ồn, xử lý nước cấp ...

Khai thác thăm dò

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tìm cách khắc phục các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ đã cung cấp .