Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”

Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng” được xây dựng  tại Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, công ty Cổ phần Liên Minh Môi trường và Xây dựng tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường.
Khối lượng công việc thực hiện trong dự án:
1.  Điều tra, khảo sát:
 Thu thập tài liệu, số liệu về đặc điểm, hiện trạng kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường trên địa bàn vùng nghiên cứu (dân cư lao động, y tế, giáo dục, cơ sở
hạ tầng, định hướng phát triển kinh tế, hiện trạng môi trường…);
 Đo đạc, lấy mẫu phân tích để đánh giá chất lượng môi trường (không khí, nước, đất, sinh thái) khu vực nghiên cứu.

KS-45-lien minh moi truong

Hình 1: Phối cảnh tổng thể dự án

2.  Nghiên cứu viết báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng hợp:
Tổng hợp, xử lý số liệu, thông tin, tài liệu nghiên cứu viết các báo cáo chuyên đề liên quan phục vụ cho báo cáo ĐTM:
 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường khu vực nghiên cứu
 Đánh giá các tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của chủ đầu tư dự án;
 Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án;
 Các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án.
Nghiên cứu, tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”

lien minh quang-truong-anh-sang-vinhomes-imperia-hai-phong (1)

Hình 2: Khu liền kề, shop house

Tin mới

Dự án tiêu biểu

  Dự án “Trạm xử lý nước thải 1.500m3” tại Tập đoàn kinh tế Hạ Long- Quảng Ninh
  Dự án ”Hệ thống xử lý khí thải quá trình tái chế kẽm” tại công ty TNHH MTV SX và TM Phúc Hưng
  Dự án ”Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt công ty TNHH JU WEI ENTERPRISE”
  Dự án “Khai thác và xử lý nước ngầm ” tại Công ty TNHH HondaLock Việt Nam
  Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
  Dự án ”Thiết kế ,lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải” tại công ty TNHH Has Fashion