Dự án ”Hai trạm xử lý nước thải tại Công ty TNHH BHFLEX VINA”

* Tên dự án:

Cung cấp, cải tạo, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm 2 trạm xử lý nước thải 50m3/ngày.đêm Công ty TNHH BHFLEX VINA

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH BHFLEX VINA

Phạm vi công việc:

Cung cấp, cải tạo, lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm

Thời gian hoàn thành: 2017

Tin mới

Dự án tiêu biểu

  Dự án “Trạm xử lý nước thải 1.500m3” tại Tập đoàn kinh tế Hạ Long- Quảng Ninh
  Dự án ”Hệ thống xử lý khí thải quá trình tái chế kẽm” tại công ty TNHH MTV SX và TM Phúc Hưng
  Dự án ”Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt công ty TNHH JU WEI ENTERPRISE”
  Dự án “Khai thác và xử lý nước ngầm ” tại Công ty TNHH HondaLock Việt Nam
  Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
  Dự án ”Thiết kế ,lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải” tại công ty TNHH Has Fashion