Dịch vụ

Giới thiệu chung về dịch vụ của Công ty Liên Minh Môi Trường & Xây Dựng cung cấp
Nội dung giới thiệu dịch vụ

 • Xây dựng hệ thống xử lý

  Cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt, bệnh viện... hệ thống xử lý nước thải Công nghiệp, sinh hoạt....Hệ thống xử lý khí thải, tiếng ồn, xử lý nước cấp ... ...»

 • Khai thác thăm dò

  Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tìm cách khắc phục các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ đã cung cấp . ...»

 • Tư vấn môi trường

  Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tìm cách khắc phục các vấn đề mà khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ đã cung cấp . ...»

 • Phân tích môi trường

  Điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường như: Không khí (Khí thải và không khí xung quanh), đất, Nước,.. ...»