Phân tích môi trường

1. Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường

Công ty CP Liên minh môi trường và Xây dựng hân hạnh giới thiệu dịch vụ đo đạc, phân tích môi trường phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường, giám sát môi trường. Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty CP Liên minh môi trường và Xây dựng được trang bị trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phân tích tất cả các chỉ tiêu theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Các trang thiết bị chính của chúng tôi bao gồm:

Các thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm

 1. 1. Các thiết bị đo vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung;
 2. 2. Máy đo khí thải Testo;
 3. 3. Máy đo pH, Nhiệt độ để bàn;
 4. 4. Máy độ ồn Rion;
 5. 5. Máy định vị toàn cầu GPS;
 6. 6. Máy đo lưu lượng, nhiệt độ khí thải;
 7. 7. Máy quang phổ đo nhanh chất lượng nước SP 600;
 8. 8. Máy đo quang UV-VIS Cary 60;
 9. 9. Máy khuấy từ gia nhiệt;
 10. 10. Thiết bị lấy mẫu không khí, khí thải Isokinetic;
 11. 11. Thiết bị lấy mẫu nước mặt tầng sâu;
 12. 12. Thiết bị lấy mẫu trầm tích đáy;
 13. 13. Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh;
 14. 14. Máy đếm khuẩn lạc;
 15. 15 Hệ thống Tủ mát bảo quản mẫu;
  Các thiết bị phụ trợ khác.

2. Năng lực phân tích

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty CP Liên minh môi trường và Xây dựng có khả năng phân tích hầu hết các thông số môi trường trong các môi trường rắn, lỏng, khí theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về Môi trường; cụ thể:

 1. Đo đạc, phân tích mẫu không khí, khí thải .
 2. Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt, nước ăn uống .
 3. Đo đạc, phân tích mẫu đất .
 4. Đo đạc, phân tích mẫu trầm tích, bùn thải .

3. Các chứng nhận

Phòng thí nghiệm Công ty CP Liên minh môi trường và Xây dựng đã đạt tiêu chuẩn ISO 17025:2005(VILAS) và nhận được Chứng chỉ công nhận của Văn Phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST): Chứng nhận VILAS 968.

Phòng thí nghiệm Công ty CP Liên minh môi trường và Xây dựng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động Quan trắc môi trường.

Quyết định công nhận: số 525/QĐ-BTNMT .
Số hiệu: VIMCERTS 185.

4. Các dịch vụ:

Chúng tôi hân hạnh cung cấp các dịch vụ phân tích môi trường sau:

 1. Đo đạc môi trường tại hiện trường.
 2. Lấy mẫu, quan trắc môi trường tại hiện trường.
 3. Phân tích mẫu môi trường theo quy định hiện hành.
 4. Lập đánh giá hiện trạng môi trường.
 5. Lập báo cáo giám sát môi trường.