Dịch vụ Quan trắc môi trường của công ty cổ phần Liên Minh Môi trường và Xây dựng

 

VIMCERT MOI - 0004

quan trắc môi trường lao độngQUAN TRAC MT LAO DONG - 0012 QUAN TRAC MT LAO DONG - 0013 QUAN TRAC MT LAO DONG - 0014 QUAN TRAC MT LAO DONG - 0015 QUAN TRAC MT LAO DONG - 0016 QUAN TRAC MT LAO DONG - 0017 QUAN TRAC MT LAO DONG - 0018QUAN TRAC MT LAO DONG - 0018

Công ty cổ phần Liên Minh Môi trường và Xây dựng đã tiến hành quan trắc tại một số nhà máy, xí nghiệp và các dự án (xem chi tiết Danh sách các công ty tiến hành quan trăc).

 

 

Tin mới

Dự án tiêu biểu

  Dự án “Trạm xử lý nước thải 1.500m3” tại Tập đoàn kinh tế Hạ Long- Quảng Ninh
  Dự án ”Hệ thống xử lý khí thải quá trình tái chế kẽm” tại công ty TNHH MTV SX và TM Phúc Hưng
  Dự án ”Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt công ty TNHH JU WEI ENTERPRISE”
  Dự án “Khai thác và xử lý nước ngầm ” tại Công ty TNHH HondaLock Việt Nam
  Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
  Dự án ”Thiết kế ,lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải” tại công ty TNHH Has Fashion