Dự án ”Hệ thống xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Cẩm Thịnh”

* Tên dự án:

Tư vấn thiết kế, Cung cấp, thi công lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh

Chủ đầu tư:

Công ty CP Công nghiệp Cẩm Thịnh

 

Phạm vi công việc:

Khảo sát thiết kế thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải.

Thời gian hoàn thành: 2019

Tin mới

Dự án tiêu biểu

  Dự án “Trạm xử lý nước thải 1.500m3” tại Tập đoàn kinh tế Hạ Long- Quảng Ninh
  Dự án ”Hệ thống xử lý khí thải quá trình tái chế kẽm” tại công ty TNHH MTV SX và TM Phúc Hưng
  Dự án ”Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt công ty TNHH JU WEI ENTERPRISE”
  Dự án “Khai thác và xử lý nước ngầm ” tại Công ty TNHH HondaLock Việt Nam
  Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
  Dự án ”Thiết kế ,lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải” tại công ty TNHH Has Fashion