Khai thác thăm dò

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đã thực hiện nhiều dự án thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên nước. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường song song với việc thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

Với trọng trách tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên, Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đã không ngừng nỗ lực để đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu chiến lược đưa Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực, có nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, tiềm lực kinh tế, tài chính mạnh và có sức cạnh tranh cao.

15