Xây dựng hệ thống xử lý

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ ngày càng gia tăng, do đó phát sinh lượng nước thải lớn. Tuy nhiên các hê thống cấp thoát nước tại các đô thị và các vùng lân cận còn chưa đồng bộ và thiếu các phương tiện cần thiết cho việc xử lý nước thải. Vì vậy việc phát triển và ứng dụng các phương pháp xử lý nước thải tiêu thu ít năng lượng và có chi phí vận hành thấp sẽ đem lại hiệu quả cao trong giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường cho các công ty, doanh nghiệp, cở sở sản xuất tại các đô thị.

Với đội ngũ kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng sẽ thiết kế phương án xử lý nước thải và thi công xây dựng hay cải tạo hệ thống xử lý nước thải tối ưu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế nhất trong các lĩnh vực cụ thể như:

– Xử lý nước thải sinh hoạt;

– Xử lý nước thải công nghiệp;

– Xử lý nước thải y tế;

– Xử lý nước thải dịch vụ…

Hệ thống xử lý nước thải thường bao gồm các công trình tại đó nước thải được xử lý bằng các phương pháp cơ học, hóa học, sinh học, để loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong nước thải. Đạt yêu cầu xả thải ra ngoài môi trường.