Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây Dựng

b67794ad10fde8a3b1ec 0382bb543f04c75a9e15 e05d6884ecd4148a4dc5 e6f5482fcc7f34216d6e e0e2333ab76a4f34167b

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 2 nhiet dien mien trung 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 1 nhiet dien mien trung Nhiệt điện Nghi Sơn 4 Nhiệt điện Nghi Sơn 3 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 3 Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tin mới

Dự án tiêu biểu

  Dự án “Trạm xử lý nước thải 1.500m3” tại Tập đoàn kinh tế Hạ Long- Quảng Ninh
  Dự án ”Hệ thống xử lý khí thải quá trình tái chế kẽm” tại công ty TNHH MTV SX và TM Phúc Hưng
  Dự án ”Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt công ty TNHH JU WEI ENTERPRISE”
  Dự án “Khai thác và xử lý nước ngầm ” tại Công ty TNHH HondaLock Việt Nam
  Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
  Dự án ”Thiết kế ,lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải” tại công ty TNHH Has Fashion