Chứng chỉ công nhận phòng phân tích chất lượng môi trường (VILAS 968) của Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng

VILAS MOI NHAT - 0001

VILAS MOI NHAT - 0002 VILAS MOI NHAT - 0003 VILAS MOI NHAT - 0004 VILAS MOI NHAT - 0005 VILAS MOI NHAT - 0006 VILAS MOI NHAT - 0007 VILAS MOI NHAT - 0008 VILAS MOI NHAT - 0009

Tin mới

Dự án tiêu biểu

  Dự án “Trạm xử lý nước thải 1.500m3” tại Tập đoàn kinh tế Hạ Long- Quảng Ninh
  Dự án ”Hệ thống xử lý khí thải quá trình tái chế kẽm” tại công ty TNHH MTV SX và TM Phúc Hưng
  Dự án ”Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt công ty TNHH JU WEI ENTERPRISE”
  Dự án “Khai thác và xử lý nước ngầm ” tại Công ty TNHH HondaLock Việt Nam
  Dự án “Đầu tư xây dựng Khu đô thị VinHome Imperia Hải Phòng”
  Dự án ”Thiết kế ,lắp đặt chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải” tại công ty TNHH Has Fashion